Wzbudzamy zaufanie, a w naszym zawodzie to największy atut.

Adwokat - prawo karne

Powołaniem adwokata jest udzielanie pomocy wszystkim osobom w sprawach, w których dominuje prawo karne, gdzie fachowej rady i pomocy oczekują osoby bez względu na przekonania i uprzedzenia, a także osoby przeciwko którym zespoiły się ludzkie sił. Dotyczy to również tych, którzy zostali opuszczeni przez przyjaciół i porzuceni przez wszystkich.

Wizyta w kancelarii adwokackiej osoby, której zarzucono kradzież czy paserstwo to prawo karne. Dziedzina ta zobowiązuje adwokata do przemyślenia w zaciszu swojej kancelarii problemów, z którymi przyszedł klient, szczegółowego zapoznania się z aktami sprawy i dokonania prawidłowej analizy dowodowej.

Adwokat działający w kancelarii adwokackiej wspomagany jest doskonałymi programami prawniczymi z zakresu orzecznictwa, komentarzy i monografii.

Adwokat w sprawie karnej musi realizować obronę interesów klienta przy zachowaniu w swojej pracy integralności wewnętrznej, a także zachowując zasady moralne.

Musi w ramach kancelarii adwokackiej zapewnić prawidłową realizację jego interesów.

Fundamentalnym znaczeniem dla prawidłowej relacji z klientem w sprawie karnej jest element zaufania, który obliguje adwokata do wypowiedzenia upoważnienia do obrony w sytuacji, kiedy powzięte zostają wiadomości wskazujące, że jego mandant przestał ufać adwokatowi.

W naszej kancelarii prawo karne to dziedzina gdzie przestrzegamy zasady, że jeżeli zwraca się o pomoc osoba, która korzystała z pomocy innej kancelarii adwokackiej czy prawnej, to nie podejmiemy się obrony czy reprezentowania w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego nie uzyskując wcześniej zgody wcześniejszych mocodawców.

Na ustanowionym obrońcy w sprawie karnej ciąży obowiązek nie tylko informowania o zebranym materiale, ale także wskazywania drogi do rozstrzygnięcia merytorycznego, nie narażając klienta na zbędne koszty.

Szczecin to miasto gdzie sprawy karne rozstrzygają zarówno sądy rejonowe, sądy – okręgowy i apelacyjny.