Wzbudzamy zaufanie, a w naszym zawodzie to największy atut.

Adwokat rodzinny

Szczecin to miasto, w którym siedziby mają sądy rejonowe, okręgowe, a także sąd apelacyjny. We wszystkich tych sądach pojawiają się pełnomocnicy, których nazwać możemy „ adwokat rodzinny”, który reprezentuje strony w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, czy dotyczących władzy rodzicielskiej. Współczesny adwokat musi znać i czuć problematykę dotyczącą sfery rodzinnej.

Musi wiedzieć czy doradzić klientowi rozwód, czy separację, umieć dokonać rozróżnienia małżeńskich ustrojów majątkowych i to zarówno ustawowych, jak i umownych.

Musi znać kwestie związane z rozdzielnością majątkową z ewentualnym wyrównaniem dorobków i zasadami ich obliczania.

To także wiedza, którą w kancelarii adwokackiej uzyska się w kwestiach związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka, a także władzy rodzicielskiej, czy kontaktach z dzieckiem w życiu codziennym, czy po ustaniu małżeństwa.

Sprawy rodzinne to także kwestie związane z przysposobieniem, obowiązkiem alimentacyjnym, czy opieką nad małoletnim lub osobą ubezwłasnowolnioną.

Taką wiedzą musi dysponować współczesny adwokat, którego możemy nazwać potocznie – adwokat rodzinny.

Prowadzenie przez kancelarię adwokacką spraw rodzinnych wymaga szczególnej troskliwości, cierpliwości, albowiem często zdarzenia na styku dziecko – rodzice wymagają nie tylko rozwagi, ale przede wszystkim wyważonej decyzji, która wyraża się podczas porady.

Sprawy rodzinne to profesjonalizm nie tylko w zakresie prawnym, ale również psychologicznym. Dlatego pamiętajmy, że specjalizacja to także adwokat rodzinny, który nie tylko doradzi, poprowadzi sprawę, ale będzie czuł klimat i specyfikę takich spraw.

Nasza kancelaria, której siedzibą jest Szczecin poprowadzi także sprawy w sądach na terenie całego kraju.