Wzbudzamy zaufanie, a w naszym zawodzie to największy atut.

Adwokat - rozwody

Szczecin to siedziba Sądu Okręgowego, w którym w Wydziale X Rodzinnym toczą się sprawy między innymi rozwodowe. Decyzja o istotnym dla rodziny dalszym funkcjonowaniu to rozwody, bądź separacje, które często podejmowane są w sytuacjach szczególnych.

Kiedy to co wydawało się początkowo piękne, sentymentalne i pełne miłości przejawia się następnie w formie agresji, zaniedbywania rodziny, zdrady czy nieetycznego postępowania.

Adwokat w swojej codziennej pracy musi umieć ocenić na bazie orzecznictwa czy przyczyny rozkładu pożycia mają charakter zawiniony czy niezawiniony czy różnica charakterów, która się pojawiła nie jest wynikiem różnic, które tkwią w każdym z nas.

Rozwody to potrzeba bieżącej oceny przez adwokata różnicy światopoglądów czy wieku stron, które decydują się na taki krok.

Kancelaria adwokacka w swoim zaciszu ma pozwolić na rozmowy o dopuszczalności czy niedopuszczalności rozwodu z uwagi na dobro wspólnych małoletnich dzieci czy na zasady współżycia społecznego.

To także kwestie związane z władzą rodzicielską nad dziećmi, alimentami w wypadku niedostatku i wygaśnięcie i przedłużenie obowiązku alimentacyjnego.

Adwokat musi umiejętnie poruszać się w sferze ewentualnego wystąpienia z separacją, która podobnie jak rozwody pociąga za sobą jednak inne skutki w zakresie końcowego orzeczenia.

Adwokat w swojej pracy winien umiejętnie ocenić zgodne żądanie małżonków w zakresie rozwodu czy separacji i nie narażać stron na zbędę koszty.

Szczecin to nie tylko miasto, w którym rozpoczynając swoją karierę zawodową ludzie morza, ale także gdzie kształcą się przyszli adwokaci, specjaliści we wszystkich dziedzinach prawa.