Wzbudzamy zaufanie, a w naszym zawodzie to największy atut.

Adwokaci

Kancelaria adwokacka przy ul. Monte Cassino numer 7 w Szczecinie ma swoją wieloletnią tradycję. Pracują w niej adwokaci, których opinie cieszą się uznaniem, ale z uwagi na skromność nie czynią tego jako ranking swoich usług.

Spotykamy się z klientami, rozmawiamy o ich problemach i staramy się pomóc w rozwiązywaniu problemów życiowych i zawodowych, które związane są z kwestiami prawnymi. Także adwokaci z innych kancelarii współpracują z nami, bo wyznajemy zasadę, że dobry adwokat to skuteczny obrońca czy pełnomocnik.
Istniejąc wiele lat na rynku wydaje się, że cieszymy się dobrą opinią rzetelnych adwokatów pamiętając, że podstawową zasadą działania adwokata jest zasada „primum non nocere”, co należy rozumieć, jako nie szkodzić bardzo szeroko.

Naszym zdaniem są dwa zawody, które bardzo ściśle wiążą się z życiem osobistym.
To zawody adwokata i lekarza. Adwokat nawet bez togi musi reprezentować profesjonalizm, umieć rozdzielić pracę od dylematów moralnych, które nierozerwalnie związane są z wykonywanym zawodem.
Każdy prawdziwy adwokat ma swoje własne maniery, swoją własną indywidualność, które to cechy utraciłyby całkiem swój urok, gdyby je usiłowano przelać na innego człowieka.

Dlatego w naszej kancelarii zawsze spotkacie się Państwo z profesjonalizmem i zachowaniem zasad etyki i tajemnicy adwokackiej. Chcielibyśmy, ażeby Szczecin kojarzył się z profesjonalizmem naszej kancelarii.

Jak mawiał jeden ze szczecińskich adwokatów kiedy zadawano mu pytanie : Czy istnieje adwokat doskonały, odpowiadał tak jest nim niemal każdy z nas we własnym mniemaniu.

Adwokat Andrzej Zajda

Andrzej Zajda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z 1970 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górskiego poświęcona umowie o pilotaż morski. Członek Zespołów Adwokackich w Świnoujściu i w Szczecinie, od 1990 roku prowadzący Indywidualną Kancelarię Adwokacką. Wieloletni członek władz samorządowych adwokatury. Wykładowca i egzaminator aplikantów adwokackich Izby Szczecińskiej z zakresu prawa karnego. Kierownik szkolenia aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i końcowego egzaminu adwokackiego.

Kierownik szkolenia aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Uhonorowany najwyższym odznaczeniem adwokatury – „Adwokatura zasłużonym” w 2001 oraz złotym medalem za długoletnią służbę przez Prezydenta RP w 2008. Minister Sprawiedliwości przyznał adwokatowi Andrzejowi Zajdzie medal w maju 2012 roku za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości honorując zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnik Karnistycznych Spotkań naukowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z siedzibą w Szczecinie. Publikuje na łamach miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”.

Adwokat Monika Zajda - Pawlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia odbyła w latach 1991-1996. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Handlowego pod kierunkiem dr Zbigniewa Kuniewicza. Tematem pracy były papiery wartościowe w obrocie gospodarczym. W latach 1996-2000 Monika Zajda - Pawlik odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie.

Od 2000 roku wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Szczecinie. Od tego czasu prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką, która zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych oraz sprawami z zakresu odszkodowawczego, ubezpieczeniowego, prawa rodzinnego, szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, spadkowych i z zakresu prawa medycznego.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych. Współpracuje z wieloma Kancelariami. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie.

Obecnie aplikantem adwokackim jest Paweł Ulchurski.